piątek, 20 kwietnia 2012

Hipoterapia w leczeniu

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji osoby chorej, z udziałem konia jako współterapeuty. Dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu na sferę emocjonalną, ruchową i społeczną jest doskonałą metodą wspomagająca inne działania rewalidacyjne. Może ona przybierać różne formy, jednak najskuteczniejsza w leczeniu depresji oraz uzależnień jest terapia, podczas której chory ma bezpośredni i niewymuszony kontakt z zwierzęciem. Główną rolę odgrywa tu emocjonalna więź rodząca się pomiędzy człowiekiem a koniem. Przebywanie ze zwierzęciem wspomaga leczenie, dając choremu tak potrzebną siłę i motywację do walki z chorobą. Zwiększa także poczucie własnej wartości oraz wzmacnia postawy opiekuńczości i wrażliwości. Ponadto kształtuje poczucie kontroli nad swoim życiem oraz zwiększa motywację do nawiązywania bliższych kontaktów z otoczeniem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz