wtorek, 18 października 2016

Rola duchowości w leczeniu uzależnień

O "Medycznych konsekwencjach uzależnień oraz roli duchowości w ich leczeniu" była mowa podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Klinikę Wolmed, która odbyła się w jej siedzibie w Dubiu.
Zdaniem ordynatora Kliniki, lekarza specjalisty psychiatry, Sławomira Wolniaka, wiara, czy to w Boga, ducha, czy w istotę wyższą, ma duży wpływ na osoby leczące się z uzależnień. Takie są też przecież założenia klubu Anonimowych Alkoholików, który odwołuje się do istoty wyższej. Jak zauważa prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński, problematyka duchowości w piśmiennictwie psychiatrycznym, zwłaszcza polskim, nie budziła dotychczas praktycznie żadnego zainteresowania.  
Sama duchowość w psychiatrię weszła dość mocno dopiero dopiero w 2015 r. Na 168. Zjeździe Towarzystwa Psychiatrycznego w Stanach Zjednoczonych, który jest wyznacznikiem i wskazówką dla całej psychiatrii światowej, zauważono, że w psychiatrii jest zbyt mało duchowości, nie tej rozumianej z poczucia biologicznego. – Pojęcie duchowości jest terminem ogólnoludzkim (światowym) pod względem wyznawanych religii monoteistycznych bardzo zróżnicowanym i podlegającym zmianom historycznym – twierdzi prof. Gruszczyński, Kierownik Kliniki Zaburzeń Nerwicowych Związanych ze stresem UM w Łodzi. – Problematyka duchowości jest znaczącym elementem terapii uzależnień.
I jako przykład podaje uzależnionych od alkoholu górali z Zakopanego, którzy ślubują "na górce", że przez rok nie wezmą alkoholu do ust. Nie dość, że nie piją, to jeszcze nie mają żadnych objawów abstynencyjnych – nie drżą im ręce, nie mają koszmarów sennych, nie są drażliwi ani wybuchowi. W ich przypadku wiara wydaje się radzić sobie z tego typu problemami, które dotykają uzależnionych od alkoholu.
Podczas konferencji nie zabrakło też cennych informacji na temat samej pracy z osobami uzależnionymi oraz stosowaniu najnowszych metod. Czym jest dialog motywujący, jak wykorzystać go w pracy, wyjaśniała mgr Karina Stasiak, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień w Klinice Wolmed. – Dialog motywujący to szczególny sposób rozmowy z pacjentem, w którym w znacznym stopniu uwzględnia się jego zdanie – tłumaczy Karina Stasiak. – Metoda oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Dialog jest głównie nastawiony na rozpoznanie problemu pacjenta i zmotywowania do wprowadzenia najlepszych dla niego zmian.
W tegorocznej konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników. Prelekcje przygotowało siedmiu wybitnych wykładowców, psychiatrów, psychologów, zajmujących się problematyką uzależnień. Współorganizatorzy konferencji to Fundacja "Rozwój - Lepsza Przyszłość" i Społeczna Akademia Nauk. Patronem honorowym wydarzenie objęli Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski.

Współorganizatorzy:


 
 Honorowi patroni: Srebrny sponsor:


Sponsorzy:Zdjęcia z konferencji: