środa, 31 października 2012

Czy zbieractwo to choroba?Skłonność do gromadzenia zbędnych rzeczy może mieć różne podłoże. Czasem wynika z nawyków wyniesionych z rodzinnego domu, innym razem jest objawem ubóstwa bądź zaznanych w przeszłości deficytów. Ludzie, którzy w młodości cierpieli głód i niedostatek, przywiązują inną wartość do przedmiotów, niż osoby wychowane w dobrobycie. Nawet, jeśli z czasem zmienia się ich status materialny, często odczuwają lęk przed przyszłością. Pamiętają, iż pieniądz w każdej chwili może stracić swoją wartość, a w trudnych chwilach zapas ubrań i podstawowych sprzętów mogą stać się przydatne. Jeszcze innym motywem zbierania są wartości sentymentalne, związane ze wspomnieniami o bliskich osobach lub ważnych wydarzeniach. 

Gromadzimy też namiastki bieżących zdarzeń – pamiątki z wyjazdów, ubranka dzieci, widokówki, zdjęcia. W niektórych przypadkach pasja może przerodzić się w patologię.Z prowadzon ych w naszej klinice obserwacji wynika, że objawy częściej przejawiają osoby samotne, pozbawione kontaktów środowiskowych i krytycznej uwagi bliskiego otoczenia. Otoczone opieką rodziny, przeważnie reagują na jej oczekiwania i, usiłując sprostać stawianym im wymaganiom, wyrzekają się własnych przyzwyczajeń.

piątek, 26 października 2012

Zmiana czasu już w niedzielę
Ostatnia niedziela października to pora wyczekiwana z niecierpliwością – dzięki przestawieniu wskazówek zegara na czas zimowy zyskujemy dodatkową godzinę snu. Jest to podyktowane głównie względami ekonomicznymi, takimi jak oszczędność energii, niższe koszty pracy czy lepsze przystosowanie gospodarki do zmian zachodzących w środowisku. Tymczasem sam organizm nie zawsze toleruje taką manipulację zegarem biologicznym.

Choć to „tylko” godzina, zakłóca ona stan homeostazy, czyli równowagi pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Wpływa ona na utrzymanie właściwego poziomu ciśnienia krwi, temperatury ciała, odpowiednie dotlenienie, pracę serca, mózgu i inne parametry życiowe. Nawet niewielka zmiana pory odpoczynku i aktywności wymaga co najmniej kilkudniowego przystosowania. Osoby nadwrażliwe, cierpiące na depresję, zaburzenia nerwicowe, lękowe czy dolegliwości psychosomatyczne mogą w tym czasie odczuwać różnorakie dysfunkcje. Ustalony rytm pracy, snu i posiłków pomaga w utrzymaniu równowagi psychosomatycznej. Każda zmiana zaś może prowokować problemy. 

piątek, 12 października 2012

Podziękowanie za udział w konferencji


Na zaproszenie Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed i Fundacji Rozwój – Lepsza Przyszłość kilkuset lekarzy, terapeutów, psychologów, dziennikarzy i prawników z całego kraju spotkało się w Bełchatowie, na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Uzależnienia – problem medyczny, prawny, rodzinny”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Woj. Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Starosta Bełchatowski, Szczepan Chrzęst.

Od lewej: prof. J. Vetulani, założyciele kliniki Wolmed Joanna i Sławomir Wolniakowie,
dr D. Świecki, prof. J. Kocur

Wykładowcy, profesorowie (Jerzy Vetulani, Lucyna Golińśka, Jolanta Rabe – Jabłońska, Tomasz Sobów, Józef Kocur, Piotr Gałecki, bp. Antoni Długosz) i doktorzy (Bogumiła Kempińska - Mirosławska, Dariusz Świecki, Andrzej Jakubczyk,) oceniali m.in. stan zagrożeń w naszym kraju, wywołany przez alkohol. Zarówno ten zatruty metylem, jak i zwyczajny, dopuszczony do obrotu spożywczego.

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy przyjęli informację przekazaną przez ekspertów,  które zapowiadają znaczną demokratyzację metod terapeutycznych, adresowanych do osób uzależnionych. – Całkowita abstynencja jest najlepszym gwarantem pokonania choroby alkoholowej – podkreślali zgodnie naukowcy. Jednak w obliczu wielu niepowodzeń nie wolno również odrzucać możliwości ograniczenia szkód spowodowanych ryzykownym piciem. Każde ograniczenie ilości wypijanego alkoholu czy dni, w których jest spożywany, to krok w kierunku odzyskiwania kontroli nad własnym życiem. Trzeba wspierać pacjentów w takim przekonaniu – podkreślali naukowcy.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczestnikom, wykładowcom, Patronom  Honorowym i Medialnym (Radio Łódź i TVP Łódź) oraz sponsorom: środa, 10 października 2012

Po konferencji

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa dobiegła końca - wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz widzom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu. Mamy nadzieję, że spełniła ona Państwa oczekiwania i że również w przyszłym roku możemy liczyć na Państwa obecność :)

A poniżej kilka zdjęć z konferencji:
Profesor Jerzy Vetulani

wtorek, 2 października 2012

Na żywo: Konferencja „Uzależnienia – problem medyczny, prawny, rodzinny”Z przyjemnością informujemy, że wystąpienia prelegentów można oglądać na żywo w Internecie:


PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ


                                                                     PIĄTEK  -   05.10.2012 


10.10 Wykład prof. Wojciech Gruszczyński, lek. spec. psychiatra Sławomir Wolniak i dr n. med. Karolina Chłopek „Autodestruktywność pośrednia u lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem nałogów i uzależnień”

10.40 Wykład dr n.med. Andrzej Jakubczyk „Całkowita abstynencja czy redukcja szkód - różne  strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń”

11.30 Wykład prof. Józef Kocur „Uzależnienia a zachowania samobójcze”

12.00 Przerwa 

12.15 Wykład prof. Jerzy Vetulani „Dymorfizm behawioralny- różnice zachowania samców i  samic”

13.00 Wykład prof. Lucyna Golińska „Psychologiczne mechanizmy uzależnień”

13.45 Wykład prof. Jolanta Rabe-Jabłońska „Farmakoterapia dodatkowa label-off w schizofrenii. Przegląd najnowszych badań”. 

14.30 Przerwa

15.00 Wykład prof. Iwona Kłoszewska „Przyczyny i obraz kliniczny otępień toksycznych”

15.45 Wykład ks. bp. prof. Antoni Długosz „Uzależnienia-problem rodzinny”

16.30 Wykład prof. Tomasz Sobów „Zespół dysregulacji dopaminowej czy uzależnienie od lewodopy u chorych z chorobą Parkinsona”

17.15 Dyskusja

17.45 Przerwa 

18.00 Wykład Sędziego Sądu Najwyższego dr Dariusz Świecki  „Problem poczytalności w prawie karnym”


SOBOTA   -   06.10.2012 

10.00 Wykład mgr Karina Stasiak „Przegląd nowoczesnych metod leczenia uzależnień w świetle praktyki klinicznej”

10.45 Wykład prof. Piotr Gałecki „Dlaczego lęk jest czynnikiem lekooporności depresji?”

11.30 Przerwa 

11.45 Wykład dr n. med. Bogumiła Kempińska-Mirosławska „Historia leczenia uzależnień w Polsce od drugiej połowy XIX wieku”

12.30 Wykład prof. Jerzy Vetulani „Inteligencja emocjonalna a uzależnienia”