piątek, 23 października 2015

Konferencja Kliniki Wolmed

Joanna Wysogląd-Wolniak i Sławomir Wolniak, właściciele Kliniki Wolmed, dziękują wykładowcom za udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Dubiu. Na zaproszenie Kliniki odpowiedzieli profesorowie Piotr Gałecki, Lucyna Golińska, Wojciech Gruszczyński, Bartosz Łoza, Marcin Wojnar, Jerzy Vetulani oraz Magdalena Smaś-Myszczyszyn i Karina Stasiak.
Konferencje każdego roku przybliżają tematykę uzależnień szerokiemu gronu terapeutów, psychologów i lekarzy pracujących w ośrodkach i poradniach niemalże w całej Polsce. Tegoroczna poświęcona była tematyce uzależnień będących zagrożeniem dla współczesnego człowieka. Wzięło w niej udział ok. 90 osób. Konferencję patronem honorowym objęło Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski oraz Gmina Szczerców.Na zdj. od lewej: prof. Lucyna Golińska, prof. Jerzy Vetulani, Joanna Wysogląd-Wolniak
i Sławomir Wolniak – właściciele Kliniki Wolmed, prof. Jerzy Gruszczyński, mgr Karina Stasiak
fot. M. Andrzejczak

 Patroni: Starosta Bełchatowski Waldemar WyczachowskiGmina Szczerców


Srebrny Sponsor: