piątek, 27 kwietnia 2012

Zmęczenie na wiosnę?


Człowiek tak daleko oddalił się od natury, że dziś nie ma prawa oczekiwać, aby jej rozkwit powodował automatyczną poprawę samopoczucia. Śpimy w innych porach, niż nakazuje naturalny rytm. Jemy skażoną żywność, w czasie wygodnym dla naszego rozkładu dnia, pracujemy za dużo, a przede wszystkim - nie umiemy odpoczywać. Bez przerwy przymuszamy nasz organizm do zadań i działania w warunkach innych niż te, które są zapisane w układzie genetycznym. Rozwiązaniem może być zwolnienie tempa życia - nauka relaksu, a zarazem przejście na zdrową dietę i wprowadzenie do swoich codziennych aktywności choćby niewielkich dawek sportu. Pozwoli to na poprawę samopoczucia :)

piątek, 20 kwietnia 2012

Hipoterapia w leczeniu

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji osoby chorej, z udziałem konia jako współterapeuty. Dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu na sferę emocjonalną, ruchową i społeczną jest doskonałą metodą wspomagająca inne działania rewalidacyjne. Może ona przybierać różne formy, jednak najskuteczniejsza w leczeniu depresji oraz uzależnień jest terapia, podczas której chory ma bezpośredni i niewymuszony kontakt z zwierzęciem. Główną rolę odgrywa tu emocjonalna więź rodząca się pomiędzy człowiekiem a koniem. Przebywanie ze zwierzęciem wspomaga leczenie, dając choremu tak potrzebną siłę i motywację do walki z chorobą. Zwiększa także poczucie własnej wartości oraz wzmacnia postawy opiekuńczości i wrażliwości. Ponadto kształtuje poczucie kontroli nad swoim życiem oraz zwiększa motywację do nawiązywania bliższych kontaktów z otoczeniem. 

środa, 11 kwietnia 2012

11 Kwietnia - Międzynarodowy Dzień Choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona spowodowana jest brakiem neuroprzekaźnika - dopaminy. Początki choroby zazwyczaj objawiają się dyskretnie poprzez spowolnienie ruchów, ból kręgosłupa, napięcie mięśni i drżenie niektórych części ciała. W kolejnym stadium mogą wystąpić zaburzenia równowagi, przepływu informacji w mózgu, znaczne spowolnienie ruchów,  a także nieprawidłowości związane z ciśnieniem, termoregulacją oraz układem trawiennym. Zapadalność jest najwyższa u osób mających 55 - 65 lat, jednak zdarzają się zachorowania osób w wieku poniżej 21 roku życia - wtedy choroba nosi nazwę parkinsonizmu młodzieńczego. Obecnie objawy choroby Parkinsona można łagodzić przez zastosowanie rehabilitacji, leków oraz neurochirurgii. Jak dotąd nie opracowano leku, który zapobiegałby schorzeniu, bądź całkowicie zatrzymał jego postępowanie.

Zaburzenia nerwicowe – nowy oddział w Klinice Wolmed

Zaburzenia lękowe, potocznie zwane nerwicą, charakteryzują się przede wszystkim bezprzedmiotowym, trudnym do opanowania lękiem - ciągłym, napadowym lub o zmiennym nasileniu. Od niepokoju, który odczuwają ludzie zdrowi, różni się skalą natężenia i czasem trwania. Towarzyszą mu objawy wegetatywne, takie jak zaburzenia snu, odżywiania, kołatanie serca, dolegliwości bólowe. Reakcją obronną mogą być różne natręctwa, przy pomocy których chory próbuje rozładować stan napięcia. Na tym etapie pacjenci zdają sobie sprawę z własnej dysfunkcji, często szukają pomocy lekarza, ale różnorodność i zmienność objawów znacznie utrudnia właściwe rozpoznanie.

Oddział Zaburzeń Nerwicowych w naszej klinice zajmuje się przede wszystkim dokładną diagnostyką stanu psychofizycznego, określeniem podłoża choroby i pogłębioną terapią. Zespół lekarzy internistów i psychiatrów oraz certyfikowanych psychoterapeutów opracowuje indywidualny plan leczenia. Jego zadaniem jest przywrócenie wewnętrznej równowagi organizmu, wzmocnienie sił witalnych i poczucia dobrostanu zdrowotnego. 

piątek, 6 kwietnia 2012

Wesołych Świąt
Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzę pogody ducha, radości, dużo spokoju
oraz samych słonecznych dni
i sukcesów w życiu zawodowym
i prywatnym

czwartek, 5 kwietnia 2012

Nowy Oddział w Klinice Wolmed - choroby psychosomatyczne


Światowa Organizacja Zdrowia definiuje chorobę psychosomatyczną jako powstałą w wyniku gwałtownego lub przewlekłego urazu psychicznego. Wśród zaburzeń psychicznych o takim podłożu możemy wymienić m.in. różne postacie bólów głowy, psychogenną otyłość, zaburzenia odżywiania, zespoły dysocjacyjne (zaburzenia pamięci na tle emocjonalnym), depresję. 
 
Drugą grupą są choroby, w których uraz psychiczny i nadmierny stres jest jedną z istotnych przyczyn choroby, ale nie jedyną. Możemy do nich zaliczyć nadciśnienie tętnicze, arytmię i chorobę niedokrwienną serca, chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy i jelit, zespół jelita drażliwego, astmę oskrzelową, alergie, zespoły depresyjne i wiele innych schorzeń. Oczywiście, jest to podział umowny, ponieważ każda choroba ma swój aspekt psychosomatyczny.

Wolmed w swojej ofercie deklaruje holistyczną metodę leczenia i terapii. Oznacza to, że zespół lekarzy, specjalistów psychiatrii i psychologów diagnozuje chorobę w jak najszerszym kontekście, powiązanym z kondycją psychiczną człowieka. Jeśli to możliwe, rozpoczynamy leczenie od uruchomienia zasobów wewnętrznej energii chorej osoby. Leczenie farmakologiczne połączone jest z intensywną psychoterapią i nauką relaksacji. Wspomagają ją nowoczesne narzędzia – łóżko do masażu, kompleks SPA, przyrządy do aerobiku. Programy komputerowe, takie jak Biofeedback EEG pomagają w  rozpoznawaniu i kontrolowaniu stanów emocjonalnych. Siłą naszego umysłu możemy spowodować, że kwiat na ekranie będzie się rozwijał lub zwiędnie – podobnie możemy więc oddziaływać na własny centralny układ nerwowy.  Oddział chorób psychosomatycznych w naszej klinice zajmuje się przede wszystkim określeniem podłoża psychicznego dolegliwości fizycznej, jego neutralizacją bądź zniesieniem. 

wtorek, 3 kwietnia 2012

Destrukcyjny partner

Osoby apodyktyczne, silnie dominujące, a jednocześnie pełne lęków, kompleksów i poczucia niższej wartości niekiedy niszczą wszystkich, którzy stoją na drodze do utrwalenia ich pozycji.
Przyzwolenie, bierność, a nawet wsparcie najbliższych utrwalają takie zachowania, nie zostawiając miejsca na refleksję nad skutkami.

Schematy utrwalane od lat są szczególnie dokuczliwe, jednak można je pokonać. Warunkiem jest podjęcie wyzwania reedukacji partnera, a zarazem siebie samego - warto nauczyć się mówić "nie".

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Światowy Dzień Autyzmu

Wielokrotnie poruszałem na blogu tematykę autyzmu - nie tylko jako choroby, ale także jako zjawiska społecznego. Szczególnie dziś, w Światowy Dzień Autyzmu, warto poświęcić chwilę i przyjrzeć się tej chorobie.