środa, 11 kwietnia 2012

Zaburzenia nerwicowe – nowy oddział w Klinice Wolmed

Zaburzenia lękowe, potocznie zwane nerwicą, charakteryzują się przede wszystkim bezprzedmiotowym, trudnym do opanowania lękiem - ciągłym, napadowym lub o zmiennym nasileniu. Od niepokoju, który odczuwają ludzie zdrowi, różni się skalą natężenia i czasem trwania. Towarzyszą mu objawy wegetatywne, takie jak zaburzenia snu, odżywiania, kołatanie serca, dolegliwości bólowe. Reakcją obronną mogą być różne natręctwa, przy pomocy których chory próbuje rozładować stan napięcia. Na tym etapie pacjenci zdają sobie sprawę z własnej dysfunkcji, często szukają pomocy lekarza, ale różnorodność i zmienność objawów znacznie utrudnia właściwe rozpoznanie.

Oddział Zaburzeń Nerwicowych w naszej klinice zajmuje się przede wszystkim dokładną diagnostyką stanu psychofizycznego, określeniem podłoża choroby i pogłębioną terapią. Zespół lekarzy internistów i psychiatrów oraz certyfikowanych psychoterapeutów opracowuje indywidualny plan leczenia. Jego zadaniem jest przywrócenie wewnętrznej równowagi organizmu, wzmocnienie sił witalnych i poczucia dobrostanu zdrowotnego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz