wtorek, 30 kwietnia 2013

Nowy oddział w Klinice Wolmed

Klinika Wolmed w Dubiu otwiera Oddział Dzienny Terapii Uzależnień.

Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy, które chcą odbyć 4-tygodniową terapię
bez konieczności całodobowego pobytu w ośrodku. Tylko my prowadzimy program terapeutyczny tworzony indywidualnie dla pacjenta.
Więcej informacji pod nr. tel. 44/635-63-03

Wysokotłuszczowa dieta wyzwala lęk?

Wysokotłuszczowa dieta wpływa na metabolizm dopaminy w mózgach młodych myszy, wyzwalając zachowania lękowe i zaburzenia uczenia. Na trop prawdopodobnego związku między dietą wysokotłuszczową, a dziecięcymi zaburzeniami poznawczymi, do których zaliczane jest ADHD, wpadli naukowcy z Uniwersytetu Illinois. Po wystąpieniu powyższych objawów myszom podawano metylofenidat (Ritalin), a wówczas problemy z uczeniem i pamięcią znikały.
Naukowcy postanowili zbadać krótkoterminowy wpływ diet wysokotłuszczowej (60% kalorii pochodziło z tłuszczu) i niskotłuszczowej (tłuszcz stanowił 10%) na zachowanie dwóch grup 4-tygodniowych myszy. Wg autorów raportu z pisma Psychoneuroendocrinology, typowa zachodnia dieta zawiera ok. 40% tłuszczu. Po tygodniu wysokotłuszczowej diety, naukowcy zaobserwowali zmianę w zachowaniu myszy, które częściej się zakopywały i korzystały z kołowrotka, nie miały za to ochoty na badanie nowych obszarów. Pojawiły się też deficyty uczenia i pamięci, w tym trudności z pokonaniem labiryntu i zaburzone rozpoznawanie obiektów. Z kolei zmiana diety na niskotłuszczową poprawiała pamięć po upływie 1 tygodnia. Gdy myszom nadal podawano wysokotłuszczową karmę, zaburzone rozpoznawanie obiektów utrzymywało się przez 3 tygodnie od wystąpienia objawów. Później poziom dopaminy wracał do normy, a gryzonie stawały się otyłe i zapadły na cukrzycę.
Stąd konkluzja naukowców, że wysokotłuszczowa dieta może wyzwalać lęk i zaburzenia pamięci u dzieci z genetyczną, bądź środowiskową podatnością.

Źródło: Kopalnia Wiedzy

piątek, 26 kwietnia 2013

Dobroczynne działanie stresu?

Czy poddany krótkotrwałemu stresowi mózg lepiej sobie radzi? Tak przynajmniej uważają naukowcy z University of California, Berkeley. Ich zdaniem, stres wprowadza organizm na optymalny poziom uwagi i wydajności poznawczej. Wykonując badania na szczurach zauważono, że u zwierząt poddanych intensywnemu krótkotrwałemu stresowi doszło do proliferacji komórek macierzystych w mózgach w nowe komórki nerwowe. Gdy z kolei te dojrzały po dwóch tygodniach, doszło do poprawy pracy mózgów zwierząt.
To doprowadziło do sformułowania stwierdzenia, że hormony stresu pomagają zwierzętom w adaptacji. Zapamiętanie miejsca, gdzie przydarzyło się coś stresującego pomaga w poradzeniu sobie z podobną sytuacją w tym samym miejscu.

Źródło: Kopalnia Wiedzy

środa, 24 kwietnia 2013

Udar i jego konsekwencje

Pacjentom po przebytym udarze często towarzyszą takie objawy, jak problemy z pamięcią, mową, dezorientacja, gorszy nastrój i apatia. Taki stan może się pogarszać. 
Wówczas możemy mówić o naczyniopochodnym uszkodzeniu mózgu spowodowanym przez udar, czyli o otępieniu, któremu towarzyszą zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne, a także nastroju. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zespół otępienny jest zespołem objawów wywołanych chorobą mózgu. Niestety, ma postępujący przebieg i wpływa na zaburzenia myślenia, orientację, pamięć czy zdolność uczenia się. Z tego też względu konieczne jest wdrożenie stosownego leczenia objawowego.
Chorobom wywołującym objawy otępienia często towarzyszy także depresja. Czasami wystarczy rozpocząć jej leczenie, by doszło do znacznej poprawy stanu pacjenta. W Klinice Wolmed w przypadku otępień stosujemy badania neuropsychologiczne i testy psychometryczne, dzieki którym jesteśmy w stanie ocenić procesy poznawcze pacjenta. W zależności od tego, jakie uzyskamy wyniki, dostosowujemy indywidualną terapię dla danego pacjenta. Ważnym aspektem jest też wskazanie bliskim czy też opiekunom osoby chorej, jak mogą pokonywać codzienne problemy związane z chorobą.

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Niespokojna noc dzieci

Nie zagrażają zdrowiu dziecka, ale są nie lada przeżyciem dla rodziców. Tzw. lęki nocne pojawiają się u dzieci między 6. miesiącem, a 12. rokiem życia, częściej spotykają chłopców. A jak przebiegają? Dziecko nagle zaczyna krzyczeć, siada na łóżku, jest przerażone, ma przyspieszony puls, szeroko otwarte oczy, czasem płacze, bardzo szybko oddycha, wyłamuje palce u rąk, jest spocone. I chociaż woła rodziców, to nie chce być przytulane, może ich odpychać. Taki stan trwa od 5-10 do nawet 30 minut. Zaistniałego ataku dziecko rano nie pamięta, zasypia zazwyczaj w pół godziny od jego wystąpienia, a rano budzi się wypoczęte.
Podczas ataku przede wszystkim należy zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Stanąć z boku i sprawdzić, czy dziecko nie zrobi sobie krzywdy, w pokoju zostawić przytłumione światło. Można je spróbować pogłaskać, odzywać się do niego zapewniając o swojej obecności i o tym, że nic złego się nie dzieje. Chociaż dziecko ma otwarte oczy, to śpi nadal. Nie należy go budzić, krzyczeć, czy chociażby podnosić głos. Przyczyny występowania nocnych leków nie są do końca znane. Warto się jednak zastanowić, czy w codziennym życiu dziecka nie występują sytuacje, które mogą się do nich przyczynić, jak np. stres, zmęczenie, czy gorączka. 

czwartek, 18 kwietnia 2013

Uzależnienie w spódnicy: problem alkoholu u kobiet


Alkoholizm jest chorobą, która nie omija żadnej grupy ludzi. Dotyka osoby bez względu na płeć, wiek, wykształcenie i status społeczny. Objawy uzależnienia są jednakowe dla każdego alkoholika. Należą do nich: głód alkoholowy odczuwany przez osobę jako silną potrzebę spożycia alkoholu, upośledzoną zdolność kontrolowania picia alkoholu, objawy abstynencyjne.
Oprócz oczywistego faktu wielu różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną (budowa fizjologiczna, funkcjonowanie emocjonalne i społeczne), przestaje być zaskakujący fakt, że kobiety inaczej przechodzą proces uzależniania się, doświadczania choroby i etap leczenia. W ostatnich latach zwiększyła się liczba kobiet pijących i wykazujących objawy uzależnienia. Równouprawnienie spowodowało, że picie alkoholu u płci pięknej upodobniło się do wzorca męskiego. Warto przyjrzeć się różnicom w czynnikach biorących znaczący udział w procesie uzależnienia: biologicznym, psychologicznym i społecznym.
Kobiety z reguły szybciej niż mężczyźni doznają szkód somatycznych oraz psychicznych, jak stany lękowe, depresje i w związku z tym żyją o ok. 15 lat krócej. Konsekwencje zdrowotne mogą być podyktowane różnicą w budowie fizjologicznej. U kobiet ilość wody w organizmie jest mniejsza niż u mężczyzn. To oznacza, że ta sama ilość alkoholu przypada u nich na mniejszą ilość wody. Kolejnym uwarunkowaniem jest kwestia psychologiczna. Kobiety częściej sięgają po alkohol z powodów emocjonalnych. Chcą w ten sposób poradzić sobie z problemami w domu, rolą matki, żony, samotnej gospodyni domowej. Tu pojawia się potrzeba samorealizacji, kontaktu z innymi ludźmi czy też zwykła chęć bycia ważną dla innych członków rodziny. Kobiety posuwają się do specyficznej formy samoleczenia, poprzez redukowanie przy pomocy alkoholu nieprzyjemnych dla siebie stanów emocjonalnych.
Pewna grupa kobiet nadużywających alkohol doświadczyła w swoim życiu traumy (wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby). Wydarzenie przyniosło ogromny ładunek emocjonalny, stres i destabilizację. Na uzależnienie od alkoholu narażone są też kobiety, które w dzieciństwie były molestowane seksualnie. Doświadczają one ogromnego bólu psychicznego związanego z tym wydarzeniem. Alkohol staje się dla nich chwilową ucieczką od wspomnień i braku zrozumienia ze strony innych ludzi.
Zaskakującym może być fakt, że kobiety często uzależniają się pijąc razem ze swoim partnerem. W ten sposób chcą go zatrzymać w domu i kontrolować. A to kończy się ich własnym alkoholizmem.
Specyfika uzależnienia u kobiet niesie ze sobą trud w leczeniu. Przeszkodą jest przede wszystkim wstyd i wina. Przyznanie się do problemu jest dla nich równoznaczne z poniesieniem klęski i przyznaniem się do niepowodzeń w życiowej roli matki i żony. Obawa przed wyjściem na jaw zaniedbywania, czy też wykorzystywania swoich dzieci, strach przed ich utratą, stopuje kobiety przez przyznaniem się do uzależnienia i podjęciem terapii. Ujawnienie problemu często wiąże się z krytyczną oceną ich zachowania, jest bardzo obciążające dla kobiety, gdy słyszy, że jest złą matką lub kiepską żoną. Ponadto przez otoczenie częściej odrzucane są właśnie kobiety uzależnione od alkoholu niż mężczyźni.
Placówki terapeutyczne w swoich programach powinny wziąć pod uwagę wszystkie te cechy. Ich pominięcie jest przyczyną tego, że kobiety czują się niezrozumiałe i mają trudności z utożsamianiem się z problemem alkoholizmu.
Źródło: www.wotuw.pl
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol Alert: Alcohol and Women. No. 10, PH 290. Bethesda, MD: the Institute

wtorek, 16 kwietnia 2013

Ogólnopolska Konferencja Kliniki Wolmed
w TV NTL Radomsko w programie "Kwadrans dla Rodziny"poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Konferencja Naukowa - inauguracja działalności Rady Naukowej Kliniki Wolmed

Właściciele Kliniki Wolmed, Joanna Wysogląd-Wolniak i Sławomir Wolniak, dziękują za udział w Konferencji prof. Wojciechowi Gruszczyńskiemu i prof. Jerzemu Vetulaniemu.

VI już spotkanie lekarzy i terapeutów z całego kraju przebiegało w temacie nowoczesnych metod leczenia 

i diagnostyki chorób psychicznych oraz problemów uzależnień w kryzysie ekonomicznym.

Konferencja była też okazją do zainaugurowania działalności Rady Naukowej Kliniki Wolmed w następującym składzie:

prof. Lucyna Golińska - przewodnicząca
prof. Wojciech Gruszczyński – wiceprzewodniczący
prof. Jerzy Vetulani – wiceprzewodniczący
lek. med. Sławomir Wolniak
mgr pedagogiki Karina Stasiak
mgr ekonomii Liliana Mikła

Do zadań Rady Naukowej należy: sprawowanie bieżącego nadzoru naukowego nad działalnością Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień WOLMED, dbanie o wysoki poziom realizacji działalności medycznej oraz naukowej; określenie profilu badawczego Kliniki, uwzględniającego kierunki rozwoju światowej nauki; tworzenie projektów badawczych rozwojowych nowych dziedzin nauki w zakresie zaburzeń psychicznych i uzależnień; poszukiwanie nowoczesnych metod leczenia, na bazie leków już istniejących i podejmowanie prób łączenia środków farmakologicznych. Takie działania mają przyczynić się do uzyskania lepszych rezultatów w leczeniu zaburzeń psychicznych i uzależnień. W tym celu Rada może inicjować i wykonywać badania kliniczne.

Funkcjonowanie Rady ma też cel dydaktyczny – sprawowanie nadzoru nad stażami prowadzonymi na poszczególnych oddziałach Kliniki Wolmed oraz poradniach zdrowia psychicznego.
Klinika otrzymała bowiem akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii (rezydentura), w związku z tym zapraszamy do współpracy 2 lekarzy. Zapewniamy podnoszenie kwalifikacji w oparciu o współpracę z wybitnymi specjalistami z terapii uzależnień i leczenia nerwic na oddziałach psychiatrycznym, detoksykacyjnym, psychosomatycznym, terapii uzależnień, leczenia zaburzeń nerwicowych i w poradni zdrowia psychicznego. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.

Ponadto klinika jest jednostką uprawnioną do prowadzenia staży klinicznych poradnianych i szpitalnych dla lekarzy w specjalizacji: leczenie uzależnień i leczenie nerwic na oddziałach: psychiatrycznym, detoksykacyjnym, psychosomatycznym, terapii uzależnień, leczenia zaburzeń nerwicowych.

Rada Kliniki zajmie się też dokonywaniem oceny aktywności naukowej pracowników i zespołów badawczych Kliniki. Ma ona możliwość zgłaszania i opiniowania kandydatur do nagród naukowych. Celem Rady jest współpraca z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą m.in. w kwestii inicjowania i tworzenia wspólnych programów badawczych, programów współpracy naukowej, uczestniczenia w projektach i badaniach, także unijnych oraz programów działalności wydawniczej.

Rada będzie współpracować z zarządem Fundacji "Rozwój - Lepsza Przyszłość" w ramach prowadzonej przez Fundację działalności Statutowej.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński, redaktor Iwona Schymalla, prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Vetulani, psychiatrzy Joanna Wysogląd-Wolniak i Sławomir Wolniak, właściciele Kliniki Wolmed, Liliana Mikła, manager Kliniki

Patronat honorowy 
 

Starosta Bełchatowski
Szczepan Chrzęst  Sponsorzy: 

niedziela, 7 kwietnia 2013

7 kwietnia obchodzimy  
Światowy Dzień Zdrowia 
oraz Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej życzę dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pracy, która jednocześnie jest misją ochrony zdrowia i życia ludzi. 
Sławomir Wolniak
 ordynator Kliniki Wolmed