sobota, 25 października 2014

Lekarze i terapeuci o uzależnieniach krzyżowych

Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Alkoholizm i uzależnienia krzyżowe”, to temat VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kliniki Wolmed, która odbyła się 17 października w Sport Hotelu w Bełchatowie.
Właściciele Klinki Wolmed, Joanna Wysogląd-Wolniak oraz Sławomir Wolniak dziękują za udział w Konferencji Naukowej wykładowcom: prof. Lucynie Golińskiej, prof. Jerzemu Vetulaniemu, prof. Wojciechowi Gruszczyńskiemu, Izabeli Ogrodnik, Sławomirowi Jakimie, Andrzejowi Komorowskiemu oraz Karinie Stasiak. W spotkaniu, którego temat brzmiał "Alkoholizm i uzależnienia krzyżowe", udział wzięło ok. 100 osób. 
    Temat istotny, bo klinika jest miejscem, w którym pacjenci leczeni są z różnego rodzaju uzależnień. Alkoholizm na przykład wiąże się z lekomanią, narkomanią czy uzależnieniem od hazardu. Wówczas terapia pacjenta musi być odpowiednio ukierunkowana. U osób, które uzależnione są od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych pojawiają się problemy psychiatryczne, np. psychozy, niezmiernie trudne w leczeniu, a także objawy schizofrenii.
    Wśród     prelegentów na konferencji był prof. dr n. przyr. Jerzy Vetulani, który jedno ze swoich wystąpień poświęcił szczegółowej analizie substancjom uzależniającym – alkoholowi i nikotynie. - Z epidemiologicznego punktu widzenia siła działania uzależniającego alkoholu jest umiarkowana (uzależnia 15% używających), jednakże z medycznego i społecznego punktu widzenia alkohol jest najszkodliwszą substancją uzależniającą w krajach cywilizacji Zachodu – zauważa profesor. - Powodem, dla którego alkohol wyróżnia się spośród innych narkotyków, jest  jego wyjątkowe miejsce w społeczeństwie, tradycyjny pogląd, że korzyści ze spożywania go przeważają nad efektami negatywnymi. Jego występowanie jest bardzo zróżnicowane w różnych regionach świata, a powodowane przez nie poważne obniżenie zdrowotności społeczeństw jest proporcjonalnie do rozmiarów konsumpcji. Samo uzależnienie od alkoholu jest chroniczną, nawracająca chorobą, która podobnie jak inne choroby tego rodzaju – cukrzyca czy nadciśnienie – wymaga farmakoterapii, bez której ok. 70% pacjentów powraca do picia w ciągu roku.
    Jak zauważa prof. dr hab. Lucyna Golińska, zarówno częstość występowania problemu alkoholowego, jak i wynikające z alkoholizmu negatywne konsekwencje – dla osoby uzależnionej oraz społeczeństwa - uaktywniają zapotrzebowanie na działania lecznicze i profilaktyczne. A te nie są proste – ich dodatkowa komplikacje powodują współtowarzyszące uzależnieniom zaburzenia osobowości. - W świetle badań okazuje się, że zaburzenia osobowości dotyczą około 6 % ogółu populacji  natomiast w grupie osób dotkniętym problemem alkoholowym aż 40 % - mówiła w wykładzie prof. Golińska. - Skuteczna terapia osób uzależnionych od alkoholu może sprzyjać pozytywnym zmianom osobowościowym, poprzez lepsze poznanie siebie oraz własnego funkcjonowania w grupie. Jednakże zaburzenia osobowości znacznie utrudniają możliwość takiej terapii. 
    Z kolei o nasilonych konfliktach partnerskich osób współuzależnionych mówił w swoim wystąpieniu Andrzej Komorowski, doradca rodzinny, terapeuta i seksuolog kliniczny. Scharakteryzował dostrzegany wpływ dziedziczenia przez kilka pokoleń partnerskich postaw osób współuzależnionych, głównie o cechach DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). - Zwróciłem uwagę na ich rodziców, którzy także ujawnili ten sam syndrom, poprzez indukcję uzależnień własnych rodziców lub opiekunów – mówi Andrzej Komorowski. - Celem mojego wykładu było odniesienie się do komplikacji relacji międzyludzkich, osób będących dziećmi i wnukami ludzi z uzależnieniem mieszanym i krzyżowym.
    W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, lekarzy, psychologów i terapeutów. Każdego roku jest ona miejscem wymiany poglądów specjalistów. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął starosta bełchatowski Szczepan Chrzęst oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

PATRONI HONOROWI:
 Starosta Bełchatowski Szczepan Chrzęst SREBRNI SPONSORZY:
SPONSORZY: