poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Konferencja Naukowa - inauguracja działalności Rady Naukowej Kliniki Wolmed

Właściciele Kliniki Wolmed, Joanna Wysogląd-Wolniak i Sławomir Wolniak, dziękują za udział w Konferencji prof. Wojciechowi Gruszczyńskiemu i prof. Jerzemu Vetulaniemu.

VI już spotkanie lekarzy i terapeutów z całego kraju przebiegało w temacie nowoczesnych metod leczenia 

i diagnostyki chorób psychicznych oraz problemów uzależnień w kryzysie ekonomicznym.

Konferencja była też okazją do zainaugurowania działalności Rady Naukowej Kliniki Wolmed w następującym składzie:

prof. Lucyna Golińska - przewodnicząca
prof. Wojciech Gruszczyński – wiceprzewodniczący
prof. Jerzy Vetulani – wiceprzewodniczący
lek. med. Sławomir Wolniak
mgr pedagogiki Karina Stasiak
mgr ekonomii Liliana Mikła

Do zadań Rady Naukowej należy: sprawowanie bieżącego nadzoru naukowego nad działalnością Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień WOLMED, dbanie o wysoki poziom realizacji działalności medycznej oraz naukowej; określenie profilu badawczego Kliniki, uwzględniającego kierunki rozwoju światowej nauki; tworzenie projektów badawczych rozwojowych nowych dziedzin nauki w zakresie zaburzeń psychicznych i uzależnień; poszukiwanie nowoczesnych metod leczenia, na bazie leków już istniejących i podejmowanie prób łączenia środków farmakologicznych. Takie działania mają przyczynić się do uzyskania lepszych rezultatów w leczeniu zaburzeń psychicznych i uzależnień. W tym celu Rada może inicjować i wykonywać badania kliniczne.

Funkcjonowanie Rady ma też cel dydaktyczny – sprawowanie nadzoru nad stażami prowadzonymi na poszczególnych oddziałach Kliniki Wolmed oraz poradniach zdrowia psychicznego.
Klinika otrzymała bowiem akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii (rezydentura), w związku z tym zapraszamy do współpracy 2 lekarzy. Zapewniamy podnoszenie kwalifikacji w oparciu o współpracę z wybitnymi specjalistami z terapii uzależnień i leczenia nerwic na oddziałach psychiatrycznym, detoksykacyjnym, psychosomatycznym, terapii uzależnień, leczenia zaburzeń nerwicowych i w poradni zdrowia psychicznego. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.

Ponadto klinika jest jednostką uprawnioną do prowadzenia staży klinicznych poradnianych i szpitalnych dla lekarzy w specjalizacji: leczenie uzależnień i leczenie nerwic na oddziałach: psychiatrycznym, detoksykacyjnym, psychosomatycznym, terapii uzależnień, leczenia zaburzeń nerwicowych.

Rada Kliniki zajmie się też dokonywaniem oceny aktywności naukowej pracowników i zespołów badawczych Kliniki. Ma ona możliwość zgłaszania i opiniowania kandydatur do nagród naukowych. Celem Rady jest współpraca z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą m.in. w kwestii inicjowania i tworzenia wspólnych programów badawczych, programów współpracy naukowej, uczestniczenia w projektach i badaniach, także unijnych oraz programów działalności wydawniczej.

Rada będzie współpracować z zarządem Fundacji "Rozwój - Lepsza Przyszłość" w ramach prowadzonej przez Fundację działalności Statutowej.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński, redaktor Iwona Schymalla, prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Vetulani, psychiatrzy Joanna Wysogląd-Wolniak i Sławomir Wolniak, właściciele Kliniki Wolmed, Liliana Mikła, manager Kliniki

Patronat honorowy 
 

Starosta Bełchatowski
Szczepan Chrzęst  Sponsorzy: 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza