środa, 13 marca 2013

Stres pourazowy u pacjenta z OIOM

Amerykanie przeprowadzili studium, na podstawie którego stwierdzili, że u jednego pacjenta na trzech, przebywających na oddziale intensywnej opieki medycznej z powodu ostrego urazu płuc i mechanicznie tam wentylowanych, rozwijają się objawy stresu pourazowego (PTSD). Ponadto utrzymują się one nawet do 2 lat. PTSD zazwyczaj kojarzony jest z weteranami wojennymi lub osobami molestowanymi seksualnie. Okazuje się, że u pacjentów z OIOM zespół występuje równie często. Istotne, by osoby te w odpowiednim czasie trafiły pod opiekę lekarza psychiatry.
By wywołać zespół stresu pourazowego wystarczy sama zagrażająca życiu choroba, do tego dołącza się jednak ostry zespół mózgowy, któremu towarzyszą iluzje, omamy i pobudzenie psychomotoryczne. Pacjenci podczas pobytu w szpitalu otrzymują środki przeciwbólowe i uspokajające, także o działaniu narkotycznym, co prowadzi do tworzenia fałszywych wspomnień.

Źródło: www.eurekalert.org

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza