środa, 31 października 2012

Czy zbieractwo to choroba?Skłonność do gromadzenia zbędnych rzeczy może mieć różne podłoże. Czasem wynika z nawyków wyniesionych z rodzinnego domu, innym razem jest objawem ubóstwa bądź zaznanych w przeszłości deficytów. Ludzie, którzy w młodości cierpieli głód i niedostatek, przywiązują inną wartość do przedmiotów, niż osoby wychowane w dobrobycie. Nawet, jeśli z czasem zmienia się ich status materialny, często odczuwają lęk przed przyszłością. Pamiętają, iż pieniądz w każdej chwili może stracić swoją wartość, a w trudnych chwilach zapas ubrań i podstawowych sprzętów mogą stać się przydatne. Jeszcze innym motywem zbierania są wartości sentymentalne, związane ze wspomnieniami o bliskich osobach lub ważnych wydarzeniach. 

Gromadzimy też namiastki bieżących zdarzeń – pamiątki z wyjazdów, ubranka dzieci, widokówki, zdjęcia. W niektórych przypadkach pasja może przerodzić się w patologię.Z prowadzon ych w naszej klinice obserwacji wynika, że objawy częściej przejawiają osoby samotne, pozbawione kontaktów środowiskowych i krytycznej uwagi bliskiego otoczenia. Otoczone opieką rodziny, przeważnie reagują na jej oczekiwania i, usiłując sprostać stawianym im wymaganiom, wyrzekają się własnych przyzwyczajeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz