piątek, 12 października 2012

Podziękowanie za udział w konferencji


Na zaproszenie Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed i Fundacji Rozwój – Lepsza Przyszłość kilkuset lekarzy, terapeutów, psychologów, dziennikarzy i prawników z całego kraju spotkało się w Bełchatowie, na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Uzależnienia – problem medyczny, prawny, rodzinny”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Woj. Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Starosta Bełchatowski, Szczepan Chrzęst.

Od lewej: prof. J. Vetulani, założyciele kliniki Wolmed Joanna i Sławomir Wolniakowie,
dr D. Świecki, prof. J. Kocur

Wykładowcy, profesorowie (Jerzy Vetulani, Lucyna Golińśka, Jolanta Rabe – Jabłońska, Tomasz Sobów, Józef Kocur, Piotr Gałecki, bp. Antoni Długosz) i doktorzy (Bogumiła Kempińska - Mirosławska, Dariusz Świecki, Andrzej Jakubczyk,) oceniali m.in. stan zagrożeń w naszym kraju, wywołany przez alkohol. Zarówno ten zatruty metylem, jak i zwyczajny, dopuszczony do obrotu spożywczego.

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy przyjęli informację przekazaną przez ekspertów,  które zapowiadają znaczną demokratyzację metod terapeutycznych, adresowanych do osób uzależnionych. – Całkowita abstynencja jest najlepszym gwarantem pokonania choroby alkoholowej – podkreślali zgodnie naukowcy. Jednak w obliczu wielu niepowodzeń nie wolno również odrzucać możliwości ograniczenia szkód spowodowanych ryzykownym piciem. Każde ograniczenie ilości wypijanego alkoholu czy dni, w których jest spożywany, to krok w kierunku odzyskiwania kontroli nad własnym życiem. Trzeba wspierać pacjentów w takim przekonaniu – podkreślali naukowcy.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczestnikom, wykładowcom, Patronom  Honorowym i Medialnym (Radio Łódź i TVP Łódź) oraz sponsorom: Brak komentarzy:

Prześlij komentarz