wtorek, 15 października 2013

Dziękujemy za udział w Konferencji

Na zdj. od lewej: prof. Jerzy Vetulani, prof. Dominika Dudek,
Joanna Wysogląd-Wolniak, Sławomir Wolniak,
prof. Wojciech Gruszczyński, prof. Lucyna Golińska,
mgr Karina Stasiak (fot. Leszek Szymański)

Efektywność leczenia lekarzy uzależnionych od alkoholu, agresja i przemoc w rodzinie, które wynikają z nadużywania alkoholu, a także korzystne aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej. Między innymi takich zagadnień dotyczyła kolejna, siódma już Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Klinikę Psychiatryczną i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa i Fundację "Rozwój – Lepsza Przyszłość", która w sobotę odbyła się w Sport Hotelu w Bełchatowie. Wśród prelegentów – wybitni specjaliści: profesorowie Lucyna Golińska, Dominika Dudek, Wojciech Gruszczyński i Jerzy Vetulani oraz Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki i Karina Stasiak, kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień. Tytuł konferencji to "Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych".

Właściciele Kliniki Wolmed – Joanna Wysogląd-Wolniak i Sławomir Wolniak – dziękują za udział w konferencji profesorom Lucynie Golińskiej, Dominice Dudek, Wojciechowi Gruszczyńskiemu i Jerzemu Vetulaniemu, a także lekarzom, psychologom i terapeutom.

Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki Wolmed, w swoim wykładzie poruszył temat związany z uzależnieniem od alkoholu wśród lekarzy. - Lekarze są w tzw. grupie ryzyka, w której ludzie narażeni są na obciążenia, często związane z wykonywanym zawodem, m.in. stres, lęk, czy, jak w przypadku medyków, długie godziny pracy i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów – mówi lekarz. - Mimo iż problem istnieje, obecnie brak badań epidemiologicznych dotyczących omawianego zjawiska. Terapia uzależnień dla lekarzy cierpiących na chorobę alkoholową to temat, który porusza się niezwykle rzadko i niechętnie.

O wpływie agresji i przemocy na rozwój dzieci w swoim wykładzie mówił prof. Wojciech Gruszczyński. Przedstawił wyniki własnych badań, których celem było poznanie skutków przemocy w rodzinie na rozwój psychofizyczny i zachorowalność dzieci. - W populacji 237 uczniów 14-letnich stwierdzono występowanie zjawisk przemocy i agresji, przy czym miała ona ścisły związek z alkoholem u 70 procent rodzin – mówi profesor Gruszczyński. - U tych dzieci stwierdzono zaburzenia wszystkich aspektów jego życia – biologicznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego - szkolnego.

Uczestnicy konferencji jak co roku z ciekawością oczekiwali na wykład profesora Jerzego Vetulaniego, którego barwne i ciekawe wystąpienia przyciągają wiele osób, nie tylko lekarzy. Tym razem profesor Vetulani swój wykład poświęcił chorobie afektywnej dwubiegunowej, charakteryzujące się epizodami depresji, manii lub hipomanii. Zdaniem profesora, jej występowanie u niektórych osób może być pożyteczne dla społeczeństwa. - Człowiekowi się wydaje, że może wszystko, nie zdaje sobie sprawy z własnych ograniczeń, z własnych możliwości – zauważa prof. Vetulani.

Uczestniczący w konferencji lekarze i terapeuci – w tym roku było ich prawie 90 – mają możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu badań prowadzonych przez prelegentów oraz ich naukowych osiągnięć. Wykładom przysłuchiwali się też dziennikarze zacnych tytułów prasowych, którzy do Bełchatowa dotarli dzięki uprzejmości przewoźnika ELE TAXI – największej korporacji w Europie. To bardzo bezpieczne taksówki, ponieważ każdy kierowca jest po szkoleniu pierwszej pomocy, a flota VIP tej korporacji, to samochody wyposażone w defibrylatory.PATRONI HONOROWI
 Starosta Bełchatowski Szczepan Chrzęst

 

Prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski

 

 

 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

 

 

 

 SPONSORZY

Złoty Sponsor

 

 

Srebrny Sponsor

 

 


Srebrny Sponsor

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz