niedziela, 20 stycznia 2013

Zaburzenia zbadane statystycznie


Jak informuje portal RynekZdrowia.pl, z badań Epidemiologii Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępności Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (EZOP) wynika, że około 40% osób w wieku 18-64 lata może potrzebować pomocy psychologicznej, a co czwarty Polak w swoim życiu doświadczył zaburzeń psychicznych. Ponadto badanie wykazało również, że blisko 10% osób dotknęły zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia afektywne – depresja, destymia – mogły spotkać prawie milion Polaków.
W badaniach wzięło udział prawie 10 tysięcy osób. Uwzględniono w nich cztery podstawowe grupy zaburzeń. U 9,6% respondentów stwierdzono pierwszą z nich - zaburzenia nerwicowe, charakteryzujące się głównie występowaniem lęku (fobie specyficzne i społeczne). Druga grupa to zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków), wśród których wyróżnia się problem nadużywania tych substancji i uzależnienie od nich - okazało się, że dotyczy to 12,8% badanych.
Trzecia to zaburzenia nastroju, które można było rozpoznać u 3,5% badanych (znalazły się tu depresja oraz trwające ponad dwa lata depresyjne zaburzenia nastroju, tj. dystymia). Także u 3,5% respondentów stwierdzono zaburzenia zachowania o charakterze wybuchowym, impulsywnym, z konsekwencjami w zakresie współżycia społecznego.
Wyniki badań pozwoliły na postawienie tezy przez EZOP, że co najmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu całego życia wystąpiło u 23,4 proc. badanych. To z kolei oznacza, że można je stwierdzać w grupie ponad 6 milionów Polaków.

Źródło: RynekZdrowia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz