czwartek, 12 lipca 2012

Piątek trzynastego - czy wierzyć w zabobony?
Według przeprowadzonych w 2011 roku badań CBOS znaczna część Polaków to ludzie przesądni. Ponad połowa dorosłych - aż 54% badanych wierzy przynajmniej w jeden przesąd, a wiarę w co najmniej pięć deklaruje niemal co piąta osoba. 

Badacze wykazali także związek pomiędzy wiarą w przesądy a poziomem wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym ludzie stają się mniej podatni na to zjawisko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz