czwartek, 31 maja 2012

Dzień bez Papierosa


Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia Dzień bez Papierosa - jego celem jest uświadamianie i przypominanie, jak  niebezpiecznym nałogiem jest palenie tytoniu. 

W ubiegłym roku bardzo ciekawe badania dotyczące postaw wobec nałogu tytoniowego przeprowadził TNS OBOP*.


A oto kilka ciekawych faktów z badania:

·         Osoby pracujące palą częściej od bezrobotnych
·         W Polsce do nałogu przyznaje się co trzecia osoba, która ukończyła 15 lat
·         45% mężczyzn i 65% kobiet nigdy nie paliło tytoniu codziennie
·         Obecność dzieci nie powstrzymuje połowy badanych od palenia tytoniu
·         19% mężczyzn i 24% kobiet przyznało, że paliło w towarzystwie kobiety w ciąży

Te wyniki obrazowo pokazują, jak duży w Polsce jest wciąż problem uzależnienia od tytoniu oraz codziennego wychodzenia „na dymka”. Dlatego też podejmowanie takich tematów oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie zagrożeń płynących z nałogu tytoniowego jest wciąż niezbędne i stanowi ważny krok w kierunku zdrowego stylu życia.


*Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego
na temat postaw wobec palenia tytoniu (2011) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz