wtorek, 12 lutego 2013

Nowy podręcznik prawie gotowy


Jedenaście lat pracy zajęło Amerykańskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu przygotowanie kolejnej wersji podręcznika zaburzeń psychicznych, "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM), zawierających kryteria diagnostyczne pozwalające na ich zidentyfikowanie. Pierwsza wersja podręcznika ukazała się w 1952 roku, zawierała 106 zaburzeń, opisanych na 130 stronach. Ostatnia, wymienia ich już 297 i opisuje na ponad 880 stronach.
Zmiany, które wprowadzono w najnowszym podręczniku, dotyczą m.in. rezygnacji z wykorzystywania mylących dotąd terminów "nadużywanie" i "zależność". Wszystkie uzależnienia uznano za "zaburzenia wynikające z przyjmowania substancji". Doprecyzowano też ich kryteria diagnostyczne i podzielono na trzy grupy uzależnień: łagodne, umiarkowane i ciężkie.
Ponadto po raz pierwszy włączono zaburzenia związane z uzależnieniem od hazardu do tego samego rozdziału, co zaburzenia spowodowane uzależnieniami od substancji. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne na podstawie wyników badań neurologicznych uznało, że mózg osoby uzależnionej od hazardu zmienia się podobnie, jak mózg narkomana, oraz że u obu grup widoczne są korzyści z podobnych metod leczenia.
Nowy numer DSN-5 ukaże się w maju. 

Żródło: kopalniawiedzy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz