poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Życie ze schizofrenią


Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną charakteryzującą się indywidualnym przebiegiem dla każdego chorego. Za przyczyny powstawania choroby uznaje się zmiany biologiczne w mózgu, między innymi powikłania w okresie życia płodowego lub wyjątkową podatność na stres i różnego rodzaju urazy psychiczne.

Chorobie często towarzyszy także poczucie utraty sensu życia i chęci do podejmowania jakichkolwiek działań. Powikłania, jakie mogą wystąpić to przede wszystkim upośledzenie funkcjonowania zawodowego i społecznego w różnym stopniu nasilenia oraz ryzyko popełnienia samobójstwa. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz