poniedziałek, 10 lipca 2017

Przesiewowe badania seniorów


Wczesne wykrycie otępień oraz innych zaburzeń poznawczych, a następnie wskazanie możliwości leczenia, to główny cel projektu Fundacji „Rozwój Lepsza – Przyszłość” z siedzibą w Dubiu polegającego na przebadaniu 15 seniorów, mieszkańców Bełchatowa, osób powyżej 60. roku życia. Badanie psychologiczne będzie polegać na wykonaniu przesiewowego badania otępień testem MMSE (mini-mental), na podstawie którego nastąpi ocenia zaburzeń poznawczych.
Wspomniany test służy do oceny szeregu funkcji, takich jak:
- orientacja w czasie i miejscu
- zapamiętywanie
- uwaga i liczenie
- przypominanie
- funkcje językowe
- powtarzanie
- wykonywanie złożonych poleceń podanych ustnie lub na piśmie
- zdolności wzrokowo-przetrzenne

Badania zostaną przeprowadzone we wrześniu w Instytucie Zdrowia i Równowagi Psychicznej Wolmed przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Badanie realizowane jest przez Fundację „Rozwój Lepsza – Przyszłość” i dofinansowane jest z budżetu miasta Bełchatowa. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 603-520-358.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz