środa, 26 kwietnia 2017

Pomoc dla osób chorych psychicznie i ich opiekunów

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed Joanna Wysogląd-Wolniak jest realizatorem projektu pt. „Na Zdrowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 50. osób niesamodzielnych umysłowo i psychicznie zamieszkałych na obszarze powiatu bełchatowskiego, piotrkowskiego i m. Piotrków Tryb. (woj. łódzkie), a także pomoc opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych w przygotowaniu ich do pełnionych ról (30 osób).

  • 50 osób niesamodzielnych umysłowo i psychicznie zostanie objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi w ramach opieki długoterminowej.
W zakres świadczeń wchodzi:
  1. Opieka pielęgniarska długoterminowa
  2. Wsparcie świadczone przez lekarza psychiatrę
  3. Opieka psychologiczna
  4. Wsparcie świadczone przez dietetyka
  5. Opieka świadczona przez fizjoterapeutę

  • 30 osób opiekunów faktycznych objętych zostanie wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.
  • Przeprowadzone zostanie również tzw. „wsparcie wytchnieniowe” dla opiekunów faktycznych polegające na możliwości krótkoterminowego pobytu osoby niesamodzielnej w placówce stacjonarnej.
Kwota dofinansowania: 1 798 956,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 014,00 PLN

Dane kontaktowe:
Kierownik Projektu: Anetta Fijoł-Michalska tel. 661-101-439
e-mail: afmichalska@gmail.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz