piątek, 20 marca 2015

Warsztaty dla małżeństw z problemem uzależnienia w Klinice Wolmed

Alkohol i jego nadużywanie w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie całej rodziny – na nawyki, postawy, zachowania, uczucia i schematy myślenia. W sytuacji szczególnej jest partner osoby uzależnionej. Jego alkoholizm niszczy bowiem związek, w który włożono bardzo wiele uczuć i energii. W konsekwencji doprowadza do rozpadu małżeństwa. Współuzależnionym małżonkiem targają bardzo intensywne sprzeczne emocje – z jednej strony złość, gniew, smutek i gorycz, z drugiej zaś troska, zmartwienie i poczucie winy. Partner jest wściekły i myśli o opuszczeniu małżonka, jednak odzywa się w nim też sumienie, które każe myśleć o nim jako o osobie chorej i potrzebującej pomocy. Wszystkie te odczucia są normalnymi reakcjami i smutną rzeczywistością osób, które borykają się z problemem alkoholizmu partnera. Niejednokrotnie osoby te żyją z nadzieją, że nastąpią zmiany i nadejdą dni, kiedy alkohol nie będzie niszczył ich wspólnego życia. Za wszelką cenę próbują ratować swoje małżeństwo. Czasem jednak nie mają dość sił i podejmują decyzję o rozstaniu. Jeśli nawet małżeństwo przetrwa te najgorsze chwile czynnego nałogu, kryzys często przychodzi w trakcie zdrowienia alkoholika. 

Po czasie, w którym rodzina odczuwała radość z podjętej przez osobę uzależnioną terapii, przychodzi czas powrotu do czasów picia i rozliczania alkoholika z jego zachowań. Często po okresie „miesiąca miodowego” w trzeźwieniu przychodzi kryzys w małżeństwie, który właśnie teraz kończy się rozwodem, wówczas, kiedy alkoholik przestaje pić. U partnerów wraca odczucie wszystkich negatywnych uczuć, pojawia się chęć odwetu za minione krzywdy, chęć ukarania. I właśnie wówczas osoby te potrzebują specjalistycznej pomocy.
Wiele lat doświadczeń w naszej pracy z Pacjentami uzależnionymi pozwala nam stworzyć kompleksową propozycję pomocy terapeutycznej dla małżeństw osób uzależnionych od alkoholu w postaci warsztatów. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z zasadami Behawioralnej Terapii Par przystosowanej do specyfiki małżeństw z problemem uzależnienia od alkoholu u jednego z małżonków.
Zgodnie z Raportem Krajowego Instytutu Alkoholizmu i Nadużywania Alkoholu z USA, BTP jest jedną z najbardziej postępowych metod w psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Badania pokazały, że pary objęte terapią nie tylko nie rozstały się i poprawiły jakość swojego życia w małżeństwie, ale odnotowano wzrost osób utrzymujących się w abstynencji po uczestnictwie w programie BTP.
Przygotowaliśmy program warsztatów, których głównym celem jest poprawa jakości relacji za pomocą technik zwiększających ilość pozytywnych czynności i poprawiających komunikowanie się, odbudowanie zaufania i stworzenie rytuałów rodzinnych, wspieranie nie tylko w dalszym utrzymywaniu abstynencji, ale i rozwój umiejętności psychospołecznych pozwalających rodzinie na skuteczne odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym, stworzenie wartości, jakimi operować będzie rodzina w swoim zdrowieniu. Jest to program warsztatowy, tzn. zawiera elementy przekazywania wiedzy, autodiagnozy oraz nauczenia się budowania nowych, zdrowych zachowań.
Organizacja warsztatów rozpoczyna się od zaproszenia małżeństw zainteresowanych, w których jedno ze współmałżonków jest uzależnione i utrzymuje abstynencję. Zajęcia mają stałą strukturę, rozpoczynają się autodiagnozą własnych problemów, przedstawieniem istoty problemu omawianego tematu, rozpoznaniem dotychczasowych metod radzenia sobie z problemem, aż do nauki nowych umiejętności służących rozwiązaniu problemu.
Warsztaty będą trwać 20 godzin od piątku po południu do niedzieli. A oto główne tematy realizowane podczas spotkań:
 • kontrakt powrotu do zdrowia
 • poszukiwanie zdrowych zasad
 • przyrzeczenia
 • poszukiwanie pozytywnych stron partnera
 • poszukiwanie wspólnej aktywności przynoszącej satysfakcję
 • poszukiwanie rytuałów rodzinnych
 • trening umiejętności komunikowania się
 • nauka aktywnego słuchania i komunikatów typu JA
 • komunikowanie w sposób bezpośredni swoich uczuć
 • umowy partnerskie
 • komunikowanie swoich oczekiwań
 • nauka rozwiązywania konfliktów, karta kontroli konfliktu

Zainteresowane pary prosimy o kontakt z ośrodkiem
pod nr tel.: 44/635 63 03 lub 508 344 023.


 fot. www.sxc.hu/home 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz