czwartek, 6 września 2012

CBOS o starości Polaków
2012 rok ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Centralne Biuro Opinii Społecznej, postanowiło dowiedzieć się, co Polacy myślą o swojej starości.

Badacze CBOS odkryli, iż zdaniem ankietowanych młodość to okres od urodzenia do 37 roku życia. Później zaczyna się według nich wiek dojrzały, który trwa do 63 roku życia. „64 lata” to więc pierwszy czas rozpoczynający starość. Szacunki Polaków co do etapów życia znacznie się zmieniły w porównaniu do lat poprzednich. Obserwujemy przesuwanie się granic młodości i starości. Coraz starsze osoby uznawane są za ludzi „młodych”. Zjawisko to może wynikać między innymi z coraz popularniejszym obecnie opóźnianiem założenia rodziny i starania się o dziecko i wydłużeniem aktywności. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz